Poděkování hejtmana

Držitel ceny hejtmana 2019
Poděkování hejtmana 2018 Poděkování hejtmana 2017 Poděkování hejtmana 2016
pondělí, duben 19, 2021

Vyhledávání

Profesní kompetence pedagogů SVOŠS

b_370_0_16777215_00_img_eu_msmt.png
Projekt OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I“


Harmonogram projektu

 • Zahájení realizace projektu dne 4. září 2017
 • Ukončení realizace projektu dne 31. srpna 2019

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj školy v oblastech, které jsou prioritní pro její rozvoj a budoucí směřování.

Cílová skupina

Pedagogičtí pracovníci SVOŠS Jihlava, včetně vedoucích pedagogických pracovníků. Sekundárně pak studenti vyšší odborné školy.

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

 1. Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
  zvyšování kvality každodenní práce při vzdělávání a výchově studentů.
 2. Tandemová výuka na VOŠ
  prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků a zlepšení kvality výuky.
 3. Zapojení odborníků z praxe do výuky na VOŠ
  prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků a jejich sepětí s praxí.
 4. Školní kariérový poradce - personální podpora VOŠ
  poskytnout personální podporu a podpořit studenty při vstupu na trh práce.
 5. Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – kurzy DVPP
  podpořit profesní růst pomocí průběžného sebevzdělávání.