Poděkování hejtmana

Poděkování hejtmana 2018Poděkování hejtmana 2017Poděkování hejtmana 2016

úterý, říjen 22, 2019

Vyhledávání

Karel KŘIVÁNEK – absolvent 2004

Po ukončení studia pracoval a dosud pracuje v Občanské poradně Jihlava – nejdřív jako poradce, nyní ředitel.

1. Zamyslete se, prosím, nad tím, čím bylo pro Vás studium na SVOŠS "jiné"?

Studium bylo jiné především v přátelském přístupu vyučujících a také v tom, že se jednalo o odborníky ve svých oborech.

Velkým plusem byla i praxe a možnost se v době mého studia zapojit do projektu ŠIDO, který byl věnovaný prevenci na základní škole. Díky tomuto projektu u mě došlo k prolomení ostychu před větším publikem.

Díky absolventské práci (dotazníkové šetření) a metodickému vedení p. Hanzla jsem měl možnost detailně poznat problematiku dotazníkového šetření.  


2. V čem zpětně vidíte největší přínos studia na SVOŠS Jihlava?

Za největší přínos vnímám samozřejmě mnoho získaných poznatků, poznání báječných odborníků a spolužáků (nyní kolegů). Pro mě osobně za největší považuji ono prolomení ostychu před širším publikem.


3. Uveďte, prosím, co pro Vás bylo v rámci studia nejnáročnější?

Nejnáročnější … samozřejmě zkouškové období a závěrečné absolutorium.