Poděkování hejtmana

Poděkování hejtmana 2018Poděkování hejtmana 2017Poděkování hejtmana 2016

středa, leden 22, 2020

Vyhledávání

Petra ČECHOVÁ – absolventka 2014

Po ukončení studia pracovala a dosud pracuje jako sociální pracovnice v Domov pro seniory Jihlava – Lesnov, příspěvková organizace.

1. Zamyslete se, prosím, nad tím, čím bylo pro Vás studium na SVOŠS "jiné"?

Studium na SVOŠS Jihlava bylo „jiné“ v tom, že přístup učitelů ke studentům byl vřelejší než na jiných školách. Byla to taková „rodinná“ škola.

2. V čem zpětně vidíte největší přínos studia na SVOŠS Jihlava?

Největší přínos studia na SVOŠS Jihlava vidím v tom, že výuka obsahující 30% praxe mě velmi dobře připravila na mé budoucí povolání sociální pracovnice.

3. Uveďte, prosím, co pro Vás bylo v rámci studia nejnáročnější?

V rámci studia pro mě bylo nejnáročnější projektování v druhém ročníku, a to hlavně z časového hlediska. Dále zpracovávání absolventské práce.