Poděkování hejtmana

Poděkování hejtmana 2018Poděkování hejtmana 2017Poděkování hejtmana 2016

úterý, říjen 22, 2019

Vyhledávání

Eva JOSÍFKOVÁ – absolventka 2007

Po ukončení studia pracovala a dosud pracuje v Domově pro seniory ve Žďáře nad Sázavou na pozici sociální pracovnice + vedoucí Domova.

1. Zamyslete se, prosím, nad tím, čím bylo pro Vás studium na SVOŠS "jiné"?

Vzhledem k velikosti školy téměř domácí atmosféra a individuální přístup ke studentům.

2. V čem zpětně vidíte největší přínos studia na SVOŠS Jihlava?

Ve srovnání s ostatními školami to byla bezesporu bohatá praxe v různých zařízeních s různými cílovými skupinami, účast v zajímavých projektech a možnost rozvíjet své schopnosti, dovednosti a kreativitu.


3. Uveďte, prosím, co pro Vás bylo v rámci studia nejnáročnější?

Cizí jazyk :)