Poděkování hejtmana

Poděkování hejtmana 2018Poděkování hejtmana 2017Poděkování hejtmana 2016

úterý, říjen 22, 2019

Vyhledávání

Petra NÁPRAVNÍKOVÁ – absolventka 2012

Po ukončení studia pracovala a dosud pracuje jako dávkový specialista na nepojistných dávkách na Úřadu práce ČR.

1. Zamyslete se, prosím, nad tím, čím bylo pro Vás studium na SVOŠS "jiné"?

Studium na SVOŠS Jihlava je jiné v tom, že škola je relativně malá a tak mohou mít učitelé úplně jiný přístup ke studentům, jsou si s nimi blíž. Nyní studuji na VŠ a jelikož je zde veliké množství studentů, učitelé k nám nemají tak blízko. Na SVOŠS jsem cítila, že pokud vznikl jakýkoliv problém, ze strany učitelů jsme se dočkali vždy pomoci a podpory. Na VŠ je skoro všem vyučujícím jedno, jak to se studenty dopadne.

2. V čem zpětně vidíte největší přínos studia na SVOŠS Jihlava?

Zpětně vidím největší přínos v tom, že jsme během studia absolvovali velké množství praxe. Při výkonu mé práce mi to pomáhá v tom, že si umím představit, co jaká organizace poskytuje za služby
a jaká je její náplň práce, mám větší přehled o organizacích v Jihlavě.

3. Uveďte, prosím, co pro Vás bylo v rámci studia nejnáročnější?

Pro mě bylo nejnáročnější studium anglického jazyka, ale to je pouze můj problém, protože mi učení jazyků dělá velký problém.