Poděkování hejtmana

Poděkování hejtmana 2018Poděkování hejtmana 2017Poděkování hejtmana 2016

úterý, říjen 22, 2019

Vyhledávání

Jiří JANEČEK – absolvent 2005

Po ukončení studia pracoval a dosud pracuje v Anglii. Přes různé příležitostné práce po roce začal pracovat v St. Andrew's Healthcare Northampton, psychiatrické nemocnici, jako ošetřovatel.

1. Zamyslete se, prosím, nad tím, čím bylo pro Vás studium na SVOŠS "jiné"?

Denní studium na SVOŠS mohu srovnávat pouze s denním studiem na šestiletém gymnáziu, od absolutoria jsem žádné jiné denní studium neabsolvoval. Pro mě bylo studium jiné v tom ohledu, že jsem se musel bydlet v Jihlavě, daleko od rodinného zázemí. Měl jsem tak moznost si vyzkoušet denní docházku na výuku v kombinaci s ať už dlouhodobou či krátkodobější praxí, čímž se toto studium odlišovalo od mojí předchozí zkušenosti. Jiné bylo studium také díky domácí atmosféře, kterou si z let 2002 – 2005 pamatuji.

2. V čem zpětně vidíte největší přínos studia na SVOŠS Jihlava?

Na studiu bych ocenil především praxi a vstřícný přístup vyučujících a všech zaměstnanců, jistou flexibilitu, přátelskou atmosféru. Praxe se mi ukázala být vcelku hodnotnou, jelikož jsem díky ni zjistil, k čemu tíhnu, a kam dál by se moje pracovní kariera mohla ubírat.


3. Uveďte, prosím, co pro Vás bylo v rámci studia nejnáročnější?

Nejnáročnější pro mě byla absence rodinného zázemí a komfortu s tím spojeného, jelikož jsem studoval v jiném, než rodném městě.