Poděkování hejtmana

Držitel ceny hejtmana 2019
Poděkování hejtmana 2018 Poděkování hejtmana 2017 Poděkování hejtmana 2016
pondělí, duben 19, 2021

Vyhledávání

Spolupráce s vysokými školami

Dá se po absolvování VOŠ v Jihlavě dostat zkrácenou cestou k titulu Bakalář?

I tuto možnost Soukromá VOŠ sociální Jihlava nabízí: V souladu s ustanovením zákona č.111/1998 o vysokých školách odst. 1 a 3, které umožňují uznávání předchozího vzdělávání z VOŠ na vysokých školách. Některé vysoké školy i v oboru sociální práce proto uznávají jednotlivé zkoušky absolventům VOŠ, některé pak celé bloky studia, na základě smlouvy. SVOSŠ  Jihlava takovou smlouvu má s TF JČU v Českých Budějovicích.

  1. Smlouva SVOSŠ s Jihočeskou univerzitou – Teologickou fakultou. Smlouva stanovuje odlišné podmínky pro přijetí na obor sociální a charitativní práce absolventům SVOŠS, na základě kterých může děkan TF JU uznat studentovi předměty absolvované v předchozím studiu, čímž se bakalářské denní nebo dálkové studium zkrátí na 1 - 2 roky. Rovněž proces přijímacího řízení je odlišný.
  2. Univerzita Jana Amose Komenského v Praze s.r.o., nabízí pro absolventy VOŠ sociální práce a sociální pedagogiky příbuzný obor vzdělávání dospělých, na kterém lze jednoletým studiem získat titul bakalář. VOŠ sociální nemá přímo smlouvu o přijetí našich absolventů, neboť přijetí i absolvování na zkrácený jednoletý obor je téměř 100%. I když je toto studium placené, zkrácení studia a možnost kombinovaného studia i při zaměstnání, je výhodnější, než opakované tříleté studium na veřejných VŠ.

Proč je studium na VOŠ sociální v Jihlavě (přestože má školné) velmi výhodné pro uplatnění na trhu práce i jako příprava na VŠ:

  1. Praxe, která umožňuje větší přípravu na profesi, než mohou poskytnout VŠ.
  2. Nadstandardní hodiny cizího jazyka a ICT (informatiky). Až dvojnásobný počet proti státním VOŠ a trojnásobný proti VŠ.
    (už jen soukromé kurzy těchto dvou předmětů, které by se platily, by každoročně převýšily naše školné)
  3. Výcvik v projektování. Studenti obou oborů jsou připravováni i po praktické stránce na realizaci sociálních a pedagogických projektů.
  4. Výcvik a hodiny personalistiky. Obor sociální práce je na naší škole navíc rozšířen o hodiny a výcvik v personalistice.
  5. Vysokoškolský způsob výuky i tvorby absolventských prací naučí studenty bez obtíží zvládat studium na VŠ.