Poděkování hejtmana

Držitel ceny hejtmana 2019
Poděkování hejtmana 2018 Poděkování hejtmana 2017 Poděkování hejtmana 2016
úterý, říjen 20, 2020

Vyhledávání

Jak se přihlásit

Školní rok 2021/2022

Denní studium

Denní studium
 • Na denní studium, prosím, podávejte pouze naši přihlášku. Lze odeslat e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo poštou. Registrace přihlášky probíhá bez poplatku.
 • Přihlášky ke studiu na školní rok 2021/2022 pro I. kolo přijímacího řízení lze podat od ledna 2021 do 14. května 2021. Přihlášky na další kolo přijímacího řízení lze podat od 15. května 2021 do 12. července 2021 (případně i později na uvolněná místa).
 • Přijímací řízení v I. kole proběhne ve dnech 7. a 8. června 2021 
  (včasné podání přihlášky a zařazení do I. kola uchazeče zvýhodňuje, neboť zde bude více volných míst ke studiu než v dalších kolech). Další kola budou vypsána v červenci, případně v srpnu.
 • Přijímací řízení je administrativně jednodušší než na státních školách. Vyplněné známky není třeba potvrzovat školou (za jejich správnost ručí student). Škola také nevyžaduje lékařskou prohlídku. Tu absolvují až přijatí studenti před zahájením praxe.
 • Pro školní rok 2021/2022 bude škola přijímat do dvou tříd 40 - 50 studentů denního studia (jedna třída pro vzdělávací program sociální práce a jedna třída předškolní a mimoškolní pedagogika).
 • Podmínky přijetí: do denního studia budou studenti přijímáni bez přijímacích zkoušek. Podmínkou přijetí je maturitní zkouška složená na jakékoli střední škole. Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výsledků maturity, studijních výsledků ze střední školy, zájmu o obor, případně na základě účasti na mimoškolních aktivitách, dobrovolnické a zájmové činnosti, účasti na prázdninové a jiné libovolné praxi apod. (lze doložit osvědčením či jiným písemným dokladem). U uchazečů o studium oboru předškolní a mimoškolní pedagogika bude dále zvýhodněna dovednost hry na hudební nástroj (klavír).
 • Na přijímací řízení budou přihlášení uchazeči písemně pozváni.
 • Školné: 13.500,- Kč ročně (možnost dvou splátek) Ve III. ročníku 15.000,- Kč.
 • Pokud student obdrží Rozhodnutí o přijetí, škola s ním uzavře Smlouvu o studiu. Uchazeči s nižším bodovým hodnocením budou zařazeni mezi náhradníky. Ti mohou nastoupit do školy v případě, že přijatí studenti smlouvu do určitého časového limitu nepodepíší.

Kombinované studium

 • Na dálkové studium, prosím, podávejte pouze naši přihlášku. Lze odeslat e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo poštou. Registrace přihlášky probíhá bez poplatku.
 • Přihlášku pro I. kolo lze zasílat od ledna 2021 do 14. května 2021. Do dalších kol od 15. května 2021 do 12. července 2021. Přijímací řízení pro I. kolo bude probíhat v termínu 5. června 2021. Další kola případně proběhnou v červenci a srpnu.
 • Přijímací řízení: podmínkou podání přihlášky je ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitou. Práce v sociální sféře, resp. pedagogické oblasti není podmínkou, při studiu je však výhodou a je v rámci přijímacího řízení bonifikována. Škola bude ve školním roce 2020/2021 přijímat do I. ročníku 30 - 35 studentů. Od přijímacích zkoušek bylo upuštěno. Kritériem přijetí bude zájem o obor, výsledky ze střední školy a předchozí vzdělávání. Přednostně budou přijati absolventi VOŠ a VŠ jakéhokoli oboru. U uchazečů o studium oboru předškolní a mimoškolní pedagogika bude zvýhodněna dovednost hry na hudební nástroj (klavír).
 • Délka kombinovaného studia je dle platné akreditace 3 roky. Ukončení studia probíhá absolutoriem s titulem DiS. (diplomovaný specialista v oboru sociální práce, resp. předškolní a mimoškolní pedagogika).
 • Školné: 13.500,- Kč ročně (možnost dvou splátek) Ve III. ročníku 15.000,- Kč.
 • Počet konzultací: 200 - 210 hodin ročně + individuální plán praxe (cca 250 hodin za celou dobu studia, které je možno vykonat v místě bydliště). Uchazeči pracující v oboru mají praxi zkrácenou na polovinu.
 • Rozvrh konzultací: Konzultačním dnem pro kombinované studium je primárně sobota. Celkem cca 25 sobot nebo svátků za školní rok + 4-5 pracovních dnů (pátky). To vše včetně zkoušek.