Poděkování hejtmana

Držitel ceny hejtmana 2019
Poděkování hejtmana 2018 Poděkování hejtmana 2017Poděkování hejtmana 2016
úterý, červen 02, 2020

Vyhledávání

Jak se přihlásit

Školní rok 2020/2021

Denní studium

Denní studium
 • Na denní studium, prosím, podávejte pouze naši přihlášku. Lze odeslat e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo poštou. Registrace přihlášky probíhá bez poplatku.
 • Přihlášky pro I. kolo přijímacího řízení (probíhá bez přijímacích zkoušek) pro oba obory vzdělání přijímáme od ledna 2020 do 31. května 2020 (pro denní formu vzdělávání SP a PMP).  Aktuální informace k průběhu přijímacího řízení, které se bude konat v pátek 26. června 2020, budou uchazečům na základě podané přihlášky ke studiu sděleny písemně.
 • Přijímací řízení v I. kole proběhne ve dnech 5. a 8. června 2020 
  (včasné podání přihlášky a zařazení do I. kola uchazeče zvýhodňuje, neboť zde bude více volných míst ke studiu než v dalších kolech). Další kola budou vypsána v červenci, případně v srpnu.
 • Přihlášky pro případné II. kolo přijímacího řízení, pro kombinovanou formu vzdělávání PMP, přijímáme od 16. května 2020.
 • Přijímací řízení je administrativně jednodušší než na státních školách. Vyplněné známky není třeba potvrzovat školou (za jejich správnost ručí student). Škola také nevyžaduje lékařskou prohlídku. Tu absolvují až přijatí studenti před zahájením praxe.
 • Pro školní rok 2020/2021 bude škola přijímat do dvou tříd 40 - 50 studentů denního studia (jedna třída pro vzdělávací program sociální práce a jedna třída předškolní a mimoškolní pedagogika).
 • Podmínky přijetí: do denního studia budou studenti přijímáni bez přijímacích zkoušek. Podmínkou přijetí je maturitní zkouška složená na jakékoli střední škole. Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výsledků maturity, studijních výsledků ze střední školy, zájmu o obor, případně na základě účasti na mimoškolních aktivitách, dobrovolnické a zájmové činnosti, účasti na prázdninové a jiné libovolné praxi apod. (lze doložit osvědčením či jiným písemným dokladem). U uchazečů o studium oboru předškolní a mimoškolní pedagogika bude dále zvýhodněna dovednost hry na hudební nástroj (klavír).
 • Na přijímací řízení budou přihlášení uchazeči písemně pozváni.
 • Školné: 13.500,- Kč ročně (možnost dvou splátek) Ve III. ročníku 15.000,- Kč.
 • Pokud student obdrží Rozhodnutí o přijetí, škola s ním uzavře Smlouvu o studiu. Uchazeči s nižším bodovým hodnocením budou zařazeni mezi náhradníky. Ti mohou nastoupit do školy v případě, že přijatí studenti smlouvu do určitého časového limitu nepodepíší.

Kombinované studium

 • Na dálkové studium, prosím, podávejte pouze naši přihlášku. Lze odeslat e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo poštou. Registrace přihlášky probíhá bez poplatku.
 • Přihlášku pro I. kolo lze zasílat od ledna 2020 do 15. května 2020. Do dalších kol od 16. května 2020 do 10. července 2020. Přijímací řízení pro I. kolo bude probíhat v termínu 6. června 2020. Další kola případně proběhnou v červenci a srpnu. Kombinovaná forma oboru SP nebude ve školním roce 2020/2021 z kapacitních důvodů otevřena.
 • Přijímací řízení: podmínkou podání přihlášky je ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitou. Práce v sociální sféře, resp. pedagogické oblasti není podmínkou, při studiu je však výhodou a je v rámci přijímacího řízení bonifikována. Škola bude ve školním roce 2020/2021 přijímat do I. ročníku 30 - 35 studentů. Od přijímacích zkoušek bylo upuštěno. Kritériem přijetí bude zájem o obor, výsledky ze střední školy a předchozí vzdělávání. Přednostně budou přijati absolventi VOŠ a VŠ jakéhokoli oboru. U uchazečů o studium oboru předškolní a mimoškolní pedagogika bude zvýhodněna dovednost hry na hudební nástroj (klavír).
 • Délka kombinovaného studia je dle platné akreditace 3 roky. Ukončení studia probíhá absolutoriem s titulem DiS. (diplomovaný specialista v oboru sociální práce, resp. předškolní a mimoškolní pedagogika).
 • Školné: 13.500,- Kč ročně (možnost dvou splátek) Ve III. ročníku 15.000,- Kč.
 • Počet konzultací: 200 - 210 hodin ročně + individuální plán praxe (cca 200 hodin za celou dobu studia, které je možno vykonat v místě bydliště). Uchazeči pracující v oboru mají praxi zkrácenou na polovinu.
 • Rozvrh konzultací: Konzultačním dnem pro kombinované studium je primárně sobota. Celkem cca 25 sobot nebo svátků za školní rok + 4-5 pracovních dnů (pátky). To vše včetně zkoušek.