Poděkování hejtmana

Držitel ceny hejtmana 2019
Poděkování hejtmana 2018 Poděkování hejtmana 2017 Poděkování hejtmana 2016
pondělí, duben 19, 2021

Vyhledávání

O škole

 • Soukromá VOŠ sociální je v regionu Vysočina jedinou školou, která poskytuje vyšší odborné vzdělání ve vzdělávacím programu sociální práce a předškolní a mimoškolní pedagogika. Záměr vzdělávacího programu školy je plně v souladu s Dlouhodobým záměrem Kraje Vysočina (2016).
 • Školné: 13.500,- Kč ročně, které je možno platit ve dvou (případně čtyřech) splátkách je svojí výší dostupné pro každého (je třeba nezapomínat, že i státní VOŠ vybírají školné).
 • Projekt VOŠ byl schválen MŠMT ČR již v roce 1996.
 • Škola je zařazena do sítě škol pod IZO: 600 020 517.
 • Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) akreditovalo naší škole MŠMT ČR:
  -    14. 6. 2017 pod č.j. MSMT-11036/2017-2 vzdělávací program Sociální práce 75-32-N/01, který plně respektuje vzdělávací standardy pro sociální pracovníky.
  -    12. 2. 2020 pod č.j. MSMT-40701/2019-2 vzdělávací program Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03, který je realizován plně v souladu s RVP.
  Oba vzdělávací programy jsou koncipovány modulově s využitím kreditního systému.
 • Právní forma školy: Obecně prospěšná společnost, IČO: 25 571 303.
 • Zřizovatel školy: AD FONTES RERUM, s.r.o., IČO: 48 528 75.
 • Obor vzdělání: Sociální práce a sociální pedagogika 75-32-N/.. kvalifikaci pro sociální práci lze získat výhradně studiem VŠ nebo VOŠ (střední školy sociální poskytují vzdělání pouze pro profese pomocné a pečovatelské).
 • Obor vzdělání: Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/.. kvalifikaci pro profesi lze získat i vyšším odborným studiem (posílí vyzrálost pedagoga a prohloubí jeho profesní kompetence)

Nabízíme

 • vyšší sociálně-právní a pedagogické vzdělání
 • tříleté denní a kombinované studium
  ukončené absolutoriem a titulem DiS.
  (diplomovaný specialista)
 • zajímavé předměty nejen pro obor, ale i pro osobní život: Právo, Metody sociální práce, Sociální politiku, Pedagogiku, Psychologii, Nauku o zdraví, Osobnostně sociální výcvik, Filozofii a etiku a další
 • kurzy a výcviky: Komunikace a volného času, Jak si hledat zaměstnání.
 • praxi, výcviky a sociální projekty - tvoří více než 30 % výuky
 • část teoretické výuky vedou odborníci z praxe
 • vysokoškolské metody výuky i zkoušek
 • komorní prostředí malé školy se spolužáky, kteří chtějí pomáhat druhým
 • moderní prostředí školy s celodenním přístupem na internet (3,2 studentů na jeden počítač)

Co vás škola naučí?

 • organizaci, plánování a řízení sociální práce
 • dovednost práce s klientem i se skupinou
 • tvorbu a realizaci sociálních projektů
 • orientaci a vyhledávání právních informací
 • právní a sociální korespondenci, základy
  personalistiky
 • připravit, realizovat a evaluovat výchovně vzdělávací činnost
 • podpoří a rozvine komunikativní, personální a sociální kompetence
 • podílet se na tvorbě vzdělávacího programu
 • ovládání informačních technologií, vytváření www stránek
 • komunikaci v anglickém nebo německém jazyce

Uplatnění absolventů

Pro vzdělávací program Sociální práce

 • veřejná správa
 • školství
 • zdravotnictví
 • spravedlnost
 • hospodářská správa
 • nestátní neziskové organizace
 • soukromý sektor

Pro vzdělávací program Předškolní a mimoškolní pedagogika

 • školství (systém předškolních, základních i středních škol a zařízení)
 • veřejná správa (příspěvkové organizace krajů, měst a obcí)
 • zařízení ústavní nebo ochranné výchovy
 • nestátní neziskové organizace
 • soukromý sektor

Kdo u nás učí?

 • Právníci státní organizace i soukromé firmy
 • Lékaři Státního zdravotního ústavu
 • Vedoucí intervenčního centra
 • První absolventi oboru Sociální práce a politika, Sociologie
 • Pracovníci neziskových organizací ze sociální oblasti
 • Vedoucí pracovníci mateřských škol
 • Vedoucí pracovníci dětského domova se školou
 • Učitelé ZUŠ
 • Pracovníci Speciálně pedagogického centra

a mnoho dalších...

Vedení školy

Ředitelka školy
Mgr. Marcela Křivánková, tel.: 724 162 933
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Statutární zástupkyně
Mgr. Edita Vovsíková, DiS., tel.: 604 833 334
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studijní oddělení

Miroslava Matnerová
Bc. Simona Vystrčilová, DiS.

Složení pedagogického sboru 2020/2021

Mgr. Jana Horská, Ph.D.
Mgr. Veronika Karlová Bílková
Mgr. Olga Munduchová
PhDr. Jana Novotná, Ph.D.
Mgr., Bc. Kateřina Benešová
Mgr. Klára Boháčková
Mgr. Jarmila Bučková
Mgr. Hana Doležalová, Ph.D.
Mgr. Michaela Fischerová
Mgr. Miroslava Florianová
Mgr. Dominik Habermann
Mgr. Václav Hadrava
Ing. Jiří Chuděj
Mgr. Monika Kapounová
Mgr. Lenka Klofáčová Pavézková
Ing. Milan Kolář
Mgr. Markéta Křičenská
Mgr. Roman Křivánek
JUDr. Diana Kutnerová
Mgr. Erik Landecki
Mgr. Michal Laška
Mgr. Hana Mončeková
Mgr. Lenka Mončeková
PhDr. Bedřich Musil
Mgr. Blanka Netolická, DiS.
Mgr. Petra Ondráčková, DiS.
Ing. Zuzana Pěchotová
Bc. Patrik Priesol, DiS.
Mgr. Lucie Přecechtělová
Mgr. Martina Přibylová
Mgr. Jana Rittichová
JUDr. Martin Sobotka, Ph.D.
Mgr. Dana Straková
Mgr. et Mgr. Blanka Suková, DiS.
Mg.A Ondřej Šípek
Ing. Petr Štůsek, DiS.
MUDr. Jana Švíková
Mgr. Dagmar Troll
Mgr. Jana Valentová
Mgr. Jana Volná
Mgr. Vendula Votavová, DiS.
MUDr. Irena Zimenová

Hodnocení školy

 • Škola spolupracuje s vysokými školami. Je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku 1998 (členem se může stát pouze ta škola, která splňuje náročný tříletý výukový program, který je shodný s bakalářským programem VŠ).
 • V hodnocení České školní inspekce, která proběhla v III/1998, XI/2000, V/2005 a II/2017 byla škola hodnocena jako velmi dobrá (tj. výrazná převaha pozitiv, nadprůměrná) a proto dostává nejvyšší možnou státní dotaci (inspekční zpráva je na stránkách České školní inspekce www.csicr.cz, poslední i na webových stránkách školy). Výuka v jednotlivých předmětech byla hodnocena jako velmi dobrá, v některých předmětech jako vynikající.

Citace ze závěru poslední vydané inspekční zprávy (2. 3. 2017):

1

2

3

 • Údaje o kvalitě školy lze ověřit na odboru školství KÚ Kraje Vysočina v Jihlavě, zodpovědný pracovník: Ing. K. Látera.

 • V osmnácti ročnících celkem ukončilo školu již víc než 750 absolventů, kteří se zatím velmi dobře uplatňují na trhu práce, nebo pokračují v denním či dálkovém studiu na VŠ. V rozsáhlém dotazníkovém průzkumu našich absolventů odpovědělo škole více než 75% respondentů. Z nich naprostá většina (cca 87 %) je se vzděláním na naší škole spokojena. Průzkum potvrdil i stoupající zájem zaměstnavatelů o naše absolventy.