čtvrtek, duben 26, 2018

Vyhledávání

Vzdělávací středisko

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Jihlava je rovněž akreditovanou vzdělávací institucí MPSV, která je pověřena uskutečňováním akreditovaných vzdělávacích programů s celostátní platností.
Akreditace vzdělávací instituce č. 2013/0762-I udělena dle podmínek stanovených v §117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Bližší informace podá Mgr. Marcela Křivánková, tel.: 567 308 921, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Akreditované vzdělávací programy: přihláška

 1. Základy evaluace sociálních služeb

  Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí, číslo akreditace: 2013/0876-SP/VP
  Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin
  Anotace kurzu: Vzdělávací program je zaměřen na vedoucí pracovníky řídící sociální služby a sociální pracovníky v samostatné kompetenci, kteří se podílejí na evaluaci (hodnocení) poskytovaných sociálních služeb. Kurz vybaví účastníky sadou dovedností z oblasti metodologie sociálních výzkumů pro provedení evaluačního výzkumu tak, aby výsledky provedeného šetření mohli využít ke zkvalitnění služeb poskytovaných klientům zařízení. Účastníci kurzu získají dovednosti v oblasti tvorby nástroje sběru dat (dotazníku), analýzy, interpretace a prezentace dat.
  Cena kurzu: 590,- Kč
  Přihláška | Pozvánka

 2. Úvod do efektivní komunikace

  Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí, číslo akreditace: 2013/0877-PC/SP/PP

  Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin
  Lektor kurzu: PhDr. Jana Novotná, Ph.D.
  Anotace kurzu: Absolvent kurzu získá základní přehled o oblasti komunikace, o vlivu osobnosti a dalších faktorech ovlivňujících komunikaci, zejména v sociální práci. Dále získá nebo prohloubí své praktické dovednosti v oblasti komunikace. Absolvent dokáže aktivně řešit i náročné situace za pomoci efektivní komunikace a rovněž má možnost podpořit své sebepoznání a osobní rozvoj.
  Cena kurzu:
  590,- Kč
  Přihláška | Pozvánka
 3. Základy první pomoci v sociální práci

  akreditace č. 2013/0878-PC/SP/PP
  rozsah: 17 vyučovacích hodin (3 dny)
  cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
  cena: 1.200,- Kč
  garant: PhDr. Jana Novotná, Ph.D.
 4. Kurz práce s rodinou a nezletilými dětmi

  akreditace č. 2013/0879-SP
  rozsah: 180 vyučovacích hodin + praxe (celkem 25 dnů)
  cílová skupina: sociální pracovníci
  cena: 8.500,- Kč
  garant: Mgr. Andrea Šeredová

 

Připravovaná nabídka vzdělávání pro sociální pracovníky

Vzdělávací středisko s akreditací  MPSV  při Soukromé VOŠ sociální, o.p.s., bude nabízet od školního roku 2015/2016 ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou, kurzy v oblasti sociálních služeb.
Kurzy budou primárně určeny pro sociální pracovníky státních i nestátních organizací Kraje Vysočina.
Nabídka kurzů sestává z vybraných vzdělávacích modulů, jejichž kvalita byla pilotně ověřena v průběhu dvou let skupinou třiceti vedoucích pracovníků, ve spolupráci s odborem sociálních věcí Krajského úřadu.
Uvedený pilotní projekt byl úspěšně realizován od r. 2012 do 2014 v rámci ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pod názvem „Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání na VŠPJ a SVOŠS v Jihlavě“. Část modulů se zaměřením na sociální práci bude předložena k akreditaci a nabízena sociálním pracovníkům jako certifikované jednotlivé kurzy 6 – 20 hodin, nebo kombinací modulů, jako rozsáhlejší vzdělávání Vzdělávacího střediska MPSV při SVOŠS.

 

Nabízené vzdělávací moduly:

Právní minimum
Zákon o sociálních službách
Sociální a důchodové zabezpečení  
Komunikační dovednosti
Metody sociální práce
Dobrovolnictví a dárcovství
Gerontologie
Vybrané kapitoly z psychologie a psychiatrie
Marketing neziskových organizací

 

K jednotlivým tematickým modulům jsou zpracovány výukové texty v tištěné i elektronické verzi.
Místem výuky bude budova Soukromé VOŠ sociální Jihlava, Matky Boží 15.

 

Informace budou průběžně zveřejňovány na stránkách www.svoss.cz