Samospráva

Erika VOLAVKOVÁ – absolventka 2005

Po ukončení studia pracovala:

2005 – 2008 – TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. (poskytovatel sociálních služeb pro cílovou skupinu osob se zrakovým a kombinovaným postižením), sociální pracovník, ředitel

2008 – dosud – Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí, úředník na úseku střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb

Číst dál...

Jana JAROŠOVÁ – absolventka 2008

Po ukončení studia pracovala v Nízkoprahovém centru pro děti a mládež, poté odborný pracovník vzdělávání ve vzdělávací agentuře (práce s nezaměstnanými klienty); referent odboru sociálních věcí na Městském úřadu.

Číst dál...

Petra VENCOVÁ – absolventka 2002

Po ukončení studia studovala VŠ, po ní pracovala jako sociální pracovnice a personální pracovník v Nemocnici Havlíčkův Brod, pak přišla pracovní příležitost ve zcela jiném oboru (než v sociálním) - provozní manažer hotelu. Velmi ráda se vrátila do sociální oblasti a nyní je sociální pracovnicí v Domově pro seniory Reynkova Havlíčkův Brod.

Číst dál...