Poděkování hejtmana

Držitel ceny hejtmana 2020–21 Držitel ceny hejtmana 2019 Poděkování hejtmana 2018 Poděkování hejtmana 2017
úterý, listopad 28, 2023

Vyhledávání

Spolupráce s vysokými školami

Dá se po absolvování VOŠ v Jihlavě dostat zkrácenou cestou k titulu Bakalář?

I tuto možnost Soukromá VOŠ sociální Jihlava nabízí: V souladu s ustanovením zákona č.111/1998 o vysokých školách odst. 1 a 3, které umožňují uznávání předchozího vzdělávání z VOŠ na vysokých školách. Některé vysoké školy i v oboru sociální práce proto uznávají jednotlivé zkoušky absolventům VOŠ, některé pak celé bloky studia, na základě smlouvy. SVOSŠ  Jihlava takovou smlouvu má s TF JČU v Českých Budějovicích.

  1. Smlouva SVOSŠ s Jihočeskou univerzitou – Teologickou fakultou. Smlouva stanovuje odlišné podmínky pro přijetí na obor sociální a charitativní práce absolventům SVOŠS, na základě kterých může děkan TF JU uznat studentovi předměty absolvované v předchozím studiu, čímž se bakalářské denní nebo dálkové studium zkrátí na 1 - 2 roky. Rovněž proces přijímacího řízení je odlišný.
  2. Univerzita Jana Amose Komenského v Praze s.r.o., nabízí pro absolventy VOŠ sociální práce a sociální pedagogiky příbuzný obor vzdělávání dospělých, na kterém lze jednoletým studiem získat titul bakalář. VOŠ sociální nemá přímo smlouvu o přijetí našich absolventů, neboť přijetí i absolvování na zkrácený jednoletý obor je téměř 100%. I když je toto studium placené, zkrácení studia a možnost kombinovaného studia i při zaměstnání, je výhodnější, než opakované tříleté studium na veřejných VŠ.

Proč je studium na VOŠ sociální v Jihlavě (přestože má školné) velmi výhodné pro uplatnění na trhu práce i jako příprava na VŠ:

  1. Praxe, která umožňuje větší přípravu na profesi, než mohou poskytnout VŠ.
  2. Nadstandardní hodiny cizího jazyka a ICT (informatiky). Až dvojnásobný počet proti státním VOŠ a trojnásobný proti VŠ.
    (už jen soukromé kurzy těchto dvou předmětů, které by se platily, by každoročně převýšily naše školné)
  3. Výcvik v projektování. Studenti obou oborů jsou připravováni i po praktické stránce na realizaci sociálních a pedagogických projektů.
  4. Výcvik a hodiny personalistiky. Obor sociální práce je na naší škole navíc rozšířen o hodiny a výcvik v personalistice.
  5. Vysokoškolský způsob výuky i tvorby absolventských prací naučí studenty bez obtíží zvládat studium na VŠ.
Uložit
Uživatelské nastavení cookies
Na naší stránce používáme cookies, abychom zajistili nejlepší uživatelský komfort. Pokud je zakážete, některé části webu nemusí fungovat správně.
Povolit vše
Zakázat vše
Přečíst si víc
Marketingové
youtube.com
Souhlasím
Zakázat