Poděkování hejtmana

Držitel ceny hejtmana 2020–21 Držitel ceny hejtmana 2019 Poděkování hejtmana 2018 Poděkování hejtmana 2017
úterý, listopad 28, 2023

Vyhledávání

Nabízíme vám

 • Především standardní vyšší sociálně-právní a pedagogické vzdělání, zaměřené natolik prakticky, že řadu profesí v práci s lidmi může náš absolvent vykonávat přímo bez zaškolení.
 • Škola je tedy vhodnou průpravou nejen pro sociální a pedagogickou práci, ale i pro manažerskou činnost všech oblastí práce s lidmi. Nabízí rovněž rozšíření znalostí a praktických dovedností oboru sociální práce o znalosti oboru personální práce.
 • Tříleté denní a tříleté kombinované studium ukončené absolutoriem a titulem DiS., tj. diplomovaný specialista.
 • Škola Vás naučí vysokoškolskému způsobu studia. Dokončení vysoké školy bude pro Vás snadnější i kombinovanou formou.
 • Skladba předmětů a vyučujících z řad nejlepších odborníků regionu ze sociální, pedagogické, právní i lékařské sféry Vám umožní pracovat na vlastní osobnosti tak, abyste byli vyrovnaní, schopní řídit nejen svůj život, ale i pomáhat druhým.
 • Souhrn osobnostních i odborných profesních kompetencí umožní absolventům velkou flexibilitu v pracovních pozicích sociální práce a služeb (státních i nestátních organizací), stejně jako v pedagogické sféře (předškolní i mimoškolní).
 • Ve svých spolužácích najdete mimořádně příjemné mladé lidi, kteří, tak jako Vy, mají zájem nejen o sebe, ale především o druhé.
 • Tvorba samostatných praktických sociálních a pedagogických projektů a vedení vlastního sociálně-pedagogického případu promění studium v zajímavou činnost, která Vám přinese uspokojení a často i mnoho radosti.
 • Potěší Vás i nové příjemné prostředí školy poblíž centra města, s výbornou dostupností a moderním zázemím.
 • Každý školní rok je u studentů denní formy vzdělávání zahájen Kurzem komunikace a volného času v přírodním prostředí Kraje Vysočina.

Co vás naše škola naučí

Ze všeobecného vzdělání:
 • základy somatologie a ekonomie, korespondence
 • dovednost obsluhy PC včetně speciálních SW používaných v sociální práci, rovněž práci s interaktivní tabulí.
 • znalost jednoho světového jazyka na úrovni vyššího studia. Škola poskytuje nadstandardní počet povinných i kondičních výukových hodin jazyků.
Z odborného vzdělání:
 • znalosti práva, organizace veřejné správy (státní správy a samosprávy)
 • znalost systému sociálního zabezpečení v České republice v kontextu s evropskou sociální politikou
 • znalost metod sociální práce s jednotlivcem, se skupinou či komunitou
 • schopnost poskytnout veškeré sociální poradenství, vést dokumentaci sociálního případu a zpracovat komplexní šetření
 • dovednost připravit, zrealizovat a vyhodnotit sociální projekt
 • základy sociologie a dovednost vypracovat empirický výzkum pro potřeby své budoucí praxe
 • znalost problematiky menšin, andragogiky a organizace volného času
Z odborného vzdělání:
 • znalosti pedagogiky a psychologie
 • znalosti metodiky dílčích pedagogických činností (hudebních, výtvarných, herních atd.)
 • znalosti metodiky pohybové, environmentální a dramatické výchovy
 • základy školského managementu a práva
 • dovednost hry na hudební nástroj
 • dovednost připravit, zrealizovat a vyhodnotit pedagogický projekt
 • znalost problematiky multikulturní výchovy, logopedické prevence
Praxe:
 • tvoří 30% výuky
 • průběžná praxe probíhá jeden den v týdnu. Zatímco v 1. ročníku se jedná o pečovatelské a pomocné práce, ve vyšších ročnících jde již o samostatné projekty, vedení vlastního případu a práce s klienty na úřadech, v pobytových zařízeních či zařízeních předškolní a mimoškolní pedagogiky.
 • souvislá praxe probíhá 4 týdny v každém školním roce na pracovišti dle zájmu studenta (možnost v místě bydliště).
 

Kde se můžete uplatnit?

 • Uplatnění je koncipováno velmi široce. Výchova k samostatnému řešení situací a práce s lidmi dává možnost pracovat ve všech oblastech státní správy, samosprávy i v soukromých firmách. Dokonalé zvládnutí práce na PC včetně internetu spolu s právními, sociálními a jazykovými znalostmi Vám otevře dveře do profesí od advokátních kanceláří až po asistenty starostů obcí, nebo vedoucích firem. V oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika pak ve všech zařízeních předškolního i mimoškolního vzdělávání, v příspěvkových, neziskových i soukromých organizacích pracujících s dětmi a mládeží.
 • V národní soustavě povolání - https://www.nsp.cz - je vyšší odborné vzdělání sociální práce zařazováno souběžně s bakalářským vzděláním pro odborného sociálního pracovníka v sociálních službách, ve všech devíti typových pozicích (kvalifikační úroveň NSP6). Vyšší odborné vzdělání v předškolní a mimoškolní pedagogice je zařazeno v kvalifikační úrovni NSP7 pro pozici učitel/ka mateřské školy, v ostatních pozicích NSP6.
 • Praktické dovednosti z oblasti pedagogiky, psychologie, metod sociální práce a moderní personalistiky spolu s výcvikem kultury osobního projevu a výcviku ve vypracovávání vlastních projektů Vás, jak ukazuje praxe, zvýhodní i před absolventy bakalářského studia, kteří tolik pro praxi připravováni nejsou. Škola Vás zároveň vhodně připraví pro další studium na VŠ humanitního typu. Právnické, pedagogické, psychologické i filozofické znalosti a dovednosti Vám umožní pokračovat úspěšně ve studiu i při zaměstnání.
Uložit
Uživatelské nastavení cookies
Na naší stránce používáme cookies, abychom zajistili nejlepší uživatelský komfort. Pokud je zakážete, některé části webu nemusí fungovat správně.
Povolit vše
Zakázat vše
Přečíst si víc
Marketingové
youtube.com
Souhlasím
Zakázat