Pojďte studovat sociální nebo pedagogický obor právě k nám!

V denní nebo kombinované formě

Termín podání přihlášek do I. kola přijímacího řízení v denní i kombinované formě je do 10. května 2024

27 let
zkušeností

2/3 výuky
1/3 praxe

1139 absolventů