Kdo u nás učí

Složení pedagogického sboru 2023/2024

 • Mgr. Jana Horská, Ph.D. – Metody sociální práce, Psychologie, Průběžná praxe
 • Mgr. Veronika Kopsa – Anglický jazyk, Metodika cizího jazyka, Metodika pohybových činností
 • Mgr. et Mgr. Blanka Suková, DiS. – Kazuistické semináře, Právo, Průběžná praxe, Sociální politika
 • PhDr. Jana Novotná, Ph.D. (rodičovská dovolená)
 • Mgr., Bc. Kateřina Benešová – Pedagogická psychologie a diagnostika
 • Mgr., Bc. et Bc. Marie Bílková, DiS. – Individuální plánování v sociální práci
 • Mgr., Bc. Jarmila Bučková – Pedagogika, Základy školského managementu a práva
 • Mgr. Iveta Bučková – Základy speciální pedagogiky
 • Mgr. Petra Čermáková, DiS. – Multikulturní výchova, Úvod do dětské literatury
 • Mgr. Hana Doležalová, Ph.D. – Hra na hudební nástroj
 • Mgr. Ilona Dohnalová – Základy speciální pedagogiky
 • Mgr., Bc. Lenka Dvořáková – Pedagogická psychologie a diagnostika
 • Mgr. Miroslava Florianová, DT – Osobnostně sociální výcvik
 • Mgr. Naděžda Grznárová – Základy speciální pedagogiky
 • Mgr. Václav Hadrava – Německý jazyk
 • Mgr. Dana Chovancová – Aplikovaná výpočetní technika
 • Mgr. Petra Kašpárková ­– Aplikovaná výpočetní technika
 • Ing. Milan Kolář – Aplikovaná výpočetní technika
 • Mgr. et. Mgr. Kateřina Kolářová – Sociální a pedagogická komunikace
 • Mgr. Markéta Křičenská – Hra na hudební nástroj
 • Mgr. Roman Křivánek – Filozofie a etika
 • Mgr. Martina Křivková – Základy speciální pedagogiky
 • Mgr. Erik Landecki – Pedagogika, Základy školského managementu a práva
 • Mgr. Josef Láznička – Základy speciální pedagogiky
 • Mgr. Michal Laška – Právo
 • Mgr. Alena Mácová – Základy speciální pedagogiky
 • Ing., Mgr. Dana Mezerová Nevosádová – Právo
 • Mgr. Olga Munduchová – Metodika pohybových činností, Pedagogika, Úvod do dětské literatury
 • PhDr. Bedřich Musil – Metody sociálního a pedagogického výzkumu, Sociologická teorie
 • Bc. Patrik Priesol, DiS. – Problematika menšin, Průběžná praxe
 • Mgr. Eva Priesol Záchová – Anglický jazyk
 • Ing. Vilibald Prokop – Pedagogika
 • Mgr. Marcela Přibylová – Metodika hudebních činností
 • Mgr. Martina Přibylová, DiS. – Supervize praxe
 • Mgr. Jana Rittichová – Základy speciální pedagogiky
 • Mgr. Dana Straková – Metodika kognitivních procesů a řeči
 • Mgr., Bc. Zdeňka Šánová, DiS. – Metodika herních činností, Metodika výtvarných činností
 • Mg.A Ondřej Šípek – Metodika dramatické výchovy
 • MUDr. Jana Švíková – Zdravotní nauky
 • Mgr. Dagmar Troll – Anglický jazyk
 • Mgr. Alena Urbánková – Hra na hudební nástroj
 • Mgr. Jana Volná – Sociální patologie
 • Mgr. Vendula Votavová, DiS. – Metody sociální práce
 • Mgr. et Mgr. Andrea Völklová – Metodika kognitivních procesů a řeči
 • Bc. Simona Vystrčilová, DiS. – Korespondence
 • MUDr. Stanislav Wasserbauer – Zdravotní nauky
 • MUDr. Irena Zimenová – Zdravotní nauky