O škole

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Jihlava byla rozhodnutím MŠMT ČR zařazena od 1. 8. 1996 do sítě škol pod IZO 110034171 a od školního roku 1996/1997 nabízí v Jihlavě jako jediná škola v Kraji Vysočina vyšší odborné vzdělání ve vzdělávacím programu Sociální práce, ke kterému od školního roku 2014/2015 přibyl rovněž vzdělávací program Předškolní a mimoškolní pedagogika. Oba obory jsou nabízeny v denní a kombinované formě vzdělávání a splňují rovněž legislativní podmínky pro výkon regulovaného povolání. Studium je tříleté a je zakončené absolutoriem.

Škola je velmi dobrou a praktickou průpravou nejen pro sociální a pedagogickou práci a další studium, ale i pro manažerskou činnost všech oblastí práce s lidmi, nejen v pomáhajících profesích. Podpora odborných profesních kompetencí našich studentů probíhá v úzké spolupráci s předními odborníky z praxe (sociální i pedagogické práce) a odráží se ve vysoké zaměstnatelnosti našich absolventů i při jejich dalším úspěšném studiu na vysokých školách. Škola je rovněž velmi aktivní v problematice společenské odpovědnosti, za což opakovaně získala Cenu hejtmana Kraje Vysočina (2019, 2020 – 2021).

SVOŠS Jihlava je také aktivním členem několika uskupení, a sice již od roku 1998 Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP), Asociace vyšších odborných škol (AVOŠ) a také členem Koordinačního uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina (KOUS).