Dílčí kritéria příjímacího řízení

Předškolní a mimoškolní pedagogika – kombinovaná forma studia (max. počet bodů 47)

 • prospěch z maturitní zkoušky – max. 10 bodů
 • praxe v pedagogické, volnočasové nebo příbuzné oblasti – max. 10 bodů
 • dovednost hry na hudební nástroj (preference klavír) – max. 10 bodů
 • absolvování seminářů, předchozí vzdělání VŠ či VOŠ – max. 10 bodů
 • krátká písemná práce – max. 5 bodů
 • písemná dokumentace – max. 2 body

Prospěch z maturitní zkoušky – max. 10 bodů

 • Vyznamenání – 10b.
 • Průměr do 2,0 – 5b.
 • Průměr 2,0 – 3,0 – 2b.

Praxe v pedagogické, volnočasové nebo příbuzné oblasti – max. 10 bodů

 • Práce v oboru, či příbuzné oblasti + jiné dlouhodobé aktivity – 10b.
 • Práce v oboru – krátkodobá – 7b.
 • Brigády, praxe, dobrovolnictví či jiné dlouhodobé aktivity – 5b.
 • Brigády, praxe, dobrovolnictví či jiné krátkodobé aktivity – 2b.

Dovednost hry na hudební nástroj (preference klavír) – max. 10 bodů

 • Dlouhodobě (nad 10 let, ZUŠ, studium) – 10b.
 • Hra na klavír 5-10 let – 7b.
 • Hra na klavír 2-5 let – 5b.
 • Hra na klavír do 2 let, či jiný nástroj – 2b.

Absolvování seminářů, předchozí vzdělání VŠ či VOŠ – max. 10 bodů

 • Vystudovaná VŠ či VOŠ – 10b.
 • Současné/probíhající studium na VŠ, či VOŠ – 7b.
 • Opakované či dlouhodobé ostatní vzdělávací aktivity – 5b.
 • Jednorázové či krátkodobé vzdělávací aktivity – 2b.

Krátká písemná práce/esej – max. 5 bodů

 • Motivace ke studiu, vymezení důvodů – 5b.

Písemná dokumentace – max. 2 body

 • úplnost a správnost + 2b.
 • neúplnost a nepřesnost – 2b.

V případě dosažení stejného počtu bodů, rozhoduje:

 1. Kritérium prospěch z maturitní zkoušky
 2. Kritérium známka z cizího jazyka na MV
 3. Kritérium praxe v sociální, pedagogické nebo příbuzné oblasti
 4. Kritérium délka praxe či četnost dlouhodobých aktivit