Dílčí kritéria příjímacího řízení

Sociální práce – denní forma studia (max. počet bodů 45)

 • prospěch z posledního ročníku střední školy – max. 10 bodů
 • prospěch z maturitní zkoušky – max. 10 bodů
 • praxe v sociální, pedagogické nebo příbuzné oblasti – max. 10 bodů
 • absolvování seminářů, výcviků, kurzů v jakékoli oblasti – max. 10 bodů
 • krátká písemná práce – max. 5 bodů

Prospěch z posledního ročníku střední školy – max. 10 bodů

 • Vyznamenání – 10b.
 • Průměr do 2,0 – 5b.
 • Průměr 2,0 – 3,0 – 2b.

Prospěch z maturitní zkoušky – max. 10 bodů

 • Vyznamenání – 10b.
 • Průměr do 2,0 – 5b.
 • Průměr 2,0 – 3,0 – 2b.

Praxe v sociální, pedagogické nebo příbuzné oblasti – max. 10 bodů

 • Brigády, praxe, dobrovolnictví či jiné dlouhodobé aktivity – 10b.
 • Brigády, praxe, dobrovolnictví či jiné krátkodobé aktivity – 5b.

Absolvování seminářů, výcviků, kurzů v jakékoli oblasti – max. 10 bodů

 • Opakované či dlouhodobé vzdělávací aktivity – 10b.
 • Jednorázové či krátkodobé vzdělávací aktivity – 5b.

Krátká písemná práce/esej – max. 5 bodů

 • Motivace ke studiu, vymezení důvodů – 5b.

V případě dosažení stejného počtu bodů, rozhoduje:

 1. Kritérium prospěch z maturitní zkoušky
 2. Kritérium známka z cizího jazyka na MV
 3. Kritérium délka praxe či četnost dlouhodobých aktivit